پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ فارسي|English|اردو
 
صفحه اصلی|ايران|آلبوم تصاوير ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران-کراچي
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   

موافقتنامه فرهنگي پاكستان و ايران  قبل از انقلاب اسلامي

 

 دولتين پاكستان و ايران با توجه بروابط باستاني معنوي- فرهنگي- هنري و مذهبي مشترك خود و نظر به تحكيم و توسعه روابط فرهنگي و هنري و ايجاد همكاريهاي علمي بين دو كشور و نيز علاقه مفرط خود به برقراري و تحكيم مباني حسن تفاهم بين دو ملت دوست و همسايه پاكستان و ايران تصميم بمبادله موافقتنامه فرهنگي اتخاذ و نمايندگان مختار خود را بترتيب زير تعيين نمودند:

از طرف دولت پاكستان جناب آقاي حميد الحق چودري وزير امور خارجه

از طرف دولت ايران جناب آقاي دكتر محمود مهران وزير فرهنگ

كه پس از مبادله اختيار نامه هاي خود و اطمينان بصحت آنها نبست بمواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

ماده اول:

طرفين متعاهدين تشكيل موسسات فرهنگي را در كشور يكديگر تشويق و ترغيب خواهند نمود اين قبيل موسسات فرهنگي تابع مقررات و قوانين تاسيس چنين موسسات و سياست كلي كشوري خواهد بود كه در آن تاسيس ميشود از ” موسسات فرهنگي“ مراكز تعليماتي- كتابخانه ها_ موسسات علمي و تدريسي- موسسات مربوط بتوسعه هنر از قبيل نمايشگاههاي هنري- مراكز و انجمن هاي هنري و محل نمايش دادن و نگاهداري فيلم ميباشد.

ماده دوم:

طرفين متعاهدين چه از مجاري رسمي و چه من غير رسم مبادله استادان دانشگاهها و معلمين ساير موسسات فرهنگي خود را تشويق و تر غيب خواهند كرد. شرايط مبادلات مذكور در بالا از طرف كميسون مختلطي كه تشكيل آن در ماده چهاردهم اين قرارداد تصريح گرديده تعيين خواهند شد.

 

ماده سوم:

طرفين متعاهدين حتي الامكان در دانشگاهها و ساير موسسات تعليمات عاليه خود كرسي زبان ملي يكديگر را دائر خواهد ساخت.

 

ماده چهارم:

هر يك از طرفين متعاهدين ورود دانشجويان كشور ديگر را به موسسات فرهنگي (مدارس- دانشكدها و دانشگاهها) طبق مقررات جاريه كشور خود تعميل خواهد كرد.

 

ماده پنجم:

دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه كمسيون مختلطي از نمايندگان وزارتخانه هاي فرهنگ و دانشگاههاي خود تشكيل دهند تا ارزش گواهينامه ديپلم دانشنامه صادره از طرف مقامات صلاحيتدار طرفين را تعيين نمايند دولتين متعاهدين بفو اصل ميعني در اين باره تبادل نظر خواهند كرد.

ماده ششم:

براي آنكه دانشجويان يكي از كشورهاي متعاهد بتواند در موسسات فرهنگي كشور طرف به تحصيلات ادامه دهند دولتين متعاهدين موافقت دارند كه بورسهائي براي فراگرفتن تعليمات عاليه در رشته هاي علمي- فني- ادبي وغيره در كشور خود بوجود آورند.

ماده هفتم:

دولتين متعاهدين موافقت دارند كه در برنامه هاي تاريخ و جغرافي و ادبي موسسات فرهنگي خود موادي بگنجانند كه حتي المقدور اطلاعات جامعي را از طرز زندگي و فرهنگي دو كشور در دسترس دانشجويان بگذارد.

ماده هشتم:

هر يك از طرفين متعا هدين طبق استعداد و بنسبت احتياجات خود كارمندان رسمي دولت طرف و يا هر شخصي را كه از طرف آندولت براي فراگرفتن تعليمات لازمه در موسسات فني- علمي و صنعتي خود معرفي ميشوند خواهند پذيرفت.

ماده نهم:

طرفين متعاهدين سعي خواهند نمود كه توسعه روابط فرهنگي ميان دو كشور را از طريق مشروحه در ذيل تشويق و ترغيب نمايند:

1- اعزام هيئتهاي علمي و فرهنگي.

2- دادن كنسرت.

3- ايراد سخنراني.

4- تهيه نمايشگاه هنري و علمي.

5- اعزام هيئتهائي از دانشجويان.

6- ايجاد همكاري بين موسسات و انجمنهاي علمي و هنري و ادبي و هر موسسه ديگري كه بمنظور توسعه علم و فرهنگ ايجاد شده باشد.

7- ايجاد تسهيلات براي مبادله كتب و نشريه ها و كتب خطي و اشياء هنري و كتيبه ها.

8- نشان دادن فيلمهاي سودمند برقراري برنامه هاي راديويي.

 

ماده دهم:

طرفين متعاهدين دانشمندان- ادبا و هنرمندان خود را در تاليف و ايجاد آثاري كه اتباع يكي از طرفين متعاهدين را باوضاع كشور طرف آشنا سازد با اعطاي جايزه و پاداش تشويق و ترغيب خواهند نمود.

تبصره- هر يك از طرفين متعاهدين موافقت دارد كه در حدود مقررات و قوانين جاريه در كشور خود از انتشار مطالب ناصحيح و زننده مربوط بكشور ديگر در كتب كلاسي جلوگيري بعمل آورد.

ماده يازدهم:

طرفين متعاهدين با توجه بمقررات ارزي و باطرزي كه سياست آنها در قبال ساير كشورها مطابقت داشته باشد ورود كتب و مجلات كشور طرف را بكشور خود تضمين خواهند كرد مشروط برانيكه اين قبيل كتب و مجلات حاوي مطالب زننده و تبليغات زيان بخش نباشد.

ماده دوازدهم:

طرفين متعاهدين موافقت ميكنند مسافرت دستجات فرهنگي ورزشي و پيش آهنگي را متقابلاً بكشورهاي يكديگر تشويق نمايند و حتي المقدور تسهيلات ممكن را در اختيار آنان گذاشته و منجمله وسائط نقليه دولتي را با نرخهاي ويژه در دسترس آنان بگذارند.

ماده سيزدهم:

طرفين متعاهدين تاسيس موسسات و انجمنهاي مشترك اجتماعي و فرهنگي را در كشورهاي خود تشويق و ترغيب خواهند نمود اين انجمنها وموسسات تابع مقررات كشوري خواهند بود كه در آن بوجود ميآيند.

ماده چهاردهم:

براي تضمين حسن اجراي اين موافقتنامه طرفين متعاهدين در صورت لزوم كميسوني در ايران متشكل از جناب آقاي وزير فرهنگ و رئيس هيئت نمايندگي سياسي پاكستان در تهران و در پاكستان متشكل از جناب آقاي وزير فرهنگ و رئيس هيئت نمايندگي ايران در كراچي و نمايندگاني كه از طرف دولتين متعاهدين ممكن است انتخاب گردند تشكيل خواهند داد و وظايف كميسون هاي مزبور عبارت خواهد بود از :

1- نظارت بر اجراي اين موافقتنامه-

2- دادن توصيه ها و پيشنهادات لازم بدولت متبوعه خود راجع بطرز اجراي اين موافقتنامه اين كمسيونها اقلا هر سه سال يكبار بنوبت در ايران و پاكستان تشكيل جلسه مشتركي خواهند داد.

ماده پانزدهم

اين موافقتنامه كه بايد طبق مقررات قانون اساسي بتصويب دولتين پاكستان و ايران برسد 15 روز پس از مبادله اسناد و مدارك مصوب كه در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده شانزدهم:

اين موافقتنامه براي مدت نا محدودي بقوت خود باقي خوهد ماندمگر آنكه يكي از دولتين متعاهدين آنرا باشش ماه اخطار قبلي فسخ نمايد.

اين موافقتنامه بزبانهاي انگليسي و فارسي تنظيم گرديده و چنانچه اختلافي در تفسير آن روي دهد متن انگليسي آن معتبر خواهد بود.

اين موافقتنامه در تاريخ نهم مارس 1956 مسيحي مطابق با دهم اسفند ماه 1334 شمسي امضاء گرديد:

 

وزير امور خارجه و روابط ممالك مشترك المنافع پاكستان                                              وزير فرهنگ دولت شاهنشاهي ايران

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
امام رضا

The Islamic Schools

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

سايت امام خميني(رہ)

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

دكتر حسن روحانی رييس جمهور

کتابخانه دیحیتال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بنیاد سعدی  (آموزش زبان فارسی درجهان) Saadi Foundation

سازمان ايران گردي وجهان گردي ايران

سايت شهيد مطهري

ايرانيان خارج از کشور

IRIB

IRNA

دانشگاه کراچي

Hamdard University Karachi

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

دانشگاہ المصطفی
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 2862
Visitorsofday : 137
Visitorsofpage : 750426
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.7969

صفحه اصلی|ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت