پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ فارسي|English|اردو
 
صفحه اصلی|ايران|آلبوم تصاوير ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
کتیبه خطی با خط میخی - تخت جمشید شیراز
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   

اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ ( مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ )

 

پديد آورنده‌ و حافظ‌ فرهنگ‌ بشري‌ مردم‌اند. اما اين‌ نقش‌ اساسي‌ گاه‌ مي‌تواند حركات‌ نامنظم‌، ناهماهنگ‌ و پراكنده‌ و گاه‌ كاملاً منظم‌، منسجم‌، برنامه‌ريزي‌ شده‌ و هدايت‌ يافته‌ باشد. در طول‌ تاريخ‌ بشري‌ هر گاه‌ دولتها و سازمانهاي‌ رسمي‌ از مسير فرهنگي‌ مردم‌ جدا افتاده‌ و براي‌ خويش‌ سير و سياستي‌ ديگر اعم‌ از غير مردمي‌ و ضد مردم‌ داشته‌اند به‌ خصوص‌ هر گاه‌ مردم‌ به‌ دلايل‌ متعدد جغرافيايي‌، اقتصادي‌، سياسي‌، روحي‌ و نظاير آن‌ از تشكل‌ و تعامل‌ فرهنگي‌ دور و پراكنده‌ شده‌اند، فرهنگ‌ لاجرم‌ سيلان‌ و جريان‌ مطلوب‌ و كمال‌ يافته‌ خويش‌ را كم‌ و بيش‌ از دست‌ داده‌ و چه‌ بسا به‌ انقطاع‌ و گسيختگي‌ مبتلا شده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ انسان‌ نتوانسته‌ است‌ از بار فرهنگي‌ و بنيه‌ عقلاني‌ خويش‌ در هيأت‌ اجتماع‌ و به‌ نحوي‌ كه‌ مقتضاي‌ روح‌ جمعي‌ است‌ حداكثر بهره‌برداري‌ را به‌ عمل‌ آورد و در استحصال‌ و استخراج ‌ذخاير وجود در حد اعلا، توفيق يابد ظهورانسان‌ در هيأت‌ و حيثيت ‌جمعي ‌ خويش ‌به ‌قدري‌ مهم ‌ومؤثراست ‌كه ‌امام‌خميني ‌رضوان‌الله عليه ‌دراين ‌باب ‌مي‌فرمايند:

« اگر انسانها در كلمه‌ مباركه‌الله مجتمع‌ شدند و همه‌ بتها را شكستند به‌ همه‌ مقصدهاي‌ عالي‌ مي‌رسند ... ما تجربه‌ كرده‌ايم‌... كه‌ آن‌ وقت‌ كه‌ توجه‌ به‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ مجتمعاً نداشتيم‌ ولو يكي‌ يكي‌ هم‌ داشتيم‌ نتوانستيم‌ كاري‌ انجام‌ بدهيم‌...»

در جهان‌ امروز كه‌ نقش‌ و نيروي‌ اجتماعي‌ فرهنگ‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ افزونتر شده‌ است‌، ضرورت‌ هماهنگي‌ و همسويي‌ صاحب‌ نظران‌ و كارشناسان‌ و برنامه‌ريزان‌ هر كشور با نيازهاي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ نيز بيشتر احساس‌ مي‌شود. جامعه‌ رشيد جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ بتواند نيازهاي‌ فرهنگي‌ خويش‌ را در رهگذر حيات‌ و حركت‌ اجتماعي‌ بازشناخته‌، از تظاهرات‌ و تمايلات‌ كاذب‌ يا گذرا تفكيك‌ كند و قدرت‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ نيازها و بهره‌گيري‌ از آنها را در جهت‌ رشد و كمال‌ معنوي‌ و مادي‌ دارا باشد. شرط‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ چنين‌ مطلوبي‌ آن‌ است‌ كه‌ در هر كشور زمامداران‌ اصول‌گرا و واقع‌نگر بتوانند به‌ منظور همراهي‌ با جريان‌ عظيم‌ و عميق‌ و اصيل‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ حداكثر بهره‌گيري‌ از درياي‌ لايزال‌ اراده‌ و ايمان‌ معنوي‌ و الهي‌ مردم‌ به‌ طور هماهنگ‌ و همسو سياستگذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ كرده‌، اهم‌ محورهاي‌ لازم‌ براي‌ اين‌ حركت‌ را تشخيص‌ داده‌ و تعيين‌ كنند.

 سياست‌ فرهنگي‌ دراين‌ جهت‌ و در اين‌ مسير است‌ كه‌ تدوين‌ مي‌شود. سياست‌ فرهنگي‌ در حقيقت‌ همان‌ توافق‌ رسمي‌ واتفاق‌ نظر مسؤولان‌ و متصديان‌ امور در تشخيص‌، تدوين‌ و تعيين‌ مهمترين‌ اصول‌ و اولويتهاي‌ لازم‌الرعايه‌ در حركت‌ فرهنگي‌ است‌. سياست‌ فرهنگي‌ را مي‌توان‌ اصول‌ راهنماي‌ كارگزاران‌ فرهنگي‌ و مجموعه‌ علايم‌ و نشانه‌هايي‌ دانست‌ كه‌ مسير حركت‌ را نشان‌ مي‌دهد. به‌ عبارت‌ ديگر، نوعي‌ دستورالعمل‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ روشنگر حركت‌ است‌. بسياري‌ از نقاط‌ كور و نكات‌ مهم‌ اما مبهم‌ به‌ مصداق‌ اينكه‌ گفته‌اند «خود، راه‌ بگويدت‌ كه‌ چون‌ بايد رفت‌» در حين‌ حركت‌ و در اثناي‌ كسب‌ تجربه‌ است‌ كه‌ روشن‌ خواهد شد. بنابراين‌ سياست‌ فرهنگي‌ در همه‌ موارد لزوماً گوياي‌ نكات‌ بديع‌ و بي‌سابقه‌ و غيرمكشوفه‌ نيست‌؛ معاهده‌اي‌ است‌ كه‌ سلسله‌اي‌ از اولويتها و اصول‌ و فروع‌ يك‌ حركت‌ فرهنگي‌ را «رسميت‌» مي‌دهدو همفكري‌ و هم‌ جهتي‌ را با همكاري‌ و هماهنگي‌ توأم‌ مي‌كند.ميثاقي‌ است‌ ملهم‌ از آرمانها و اعتقادات‌، ناظر بر تجربه‌ها و واقعيات‌، محدود به‌ ظرفيتها و امكانات‌، توجه‌ به‌ آينده‌ و اهداف‌ بعيد و قريب‌، كه‌ به‌ هر حال‌ در ظل‌ و ذيل‌ قانون‌ اساسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

مسؤولان‌، متصديان‌ و همه‌ مراجع‌ ومراكز فرهنگي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مجريان‌ و مخاطبين‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور دردرجه‌ اول‌اند. ساير افراد و جمعيتها نيز لازم‌ است‌ با درجات‌ و نسبتهاي‌ مختلفي‌ كه‌ دارند و اين‌ امر از شأن‌ اجتماعي‌ و نيز نوع‌ و نحوة‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ آنها ناشي‌ مي‌شود به‌ تناسب‌ مورد،بامواد ومفاداين ‌سياست‌ فرهنگي‌ برخورد داشته ‌ونقض‌ كنندة ‌آن‌ نباشند.

 

توجه‌ به‌ نكات‌ ذيل‌ در خصوص‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور ضروري‌ است‌.

 

- سياست‌ فرهنگي‌، سياست‌ انقلاب‌ اسلامي‌ است‌. انقلاب‌ اسلامي‌ بدين‌ معناست‌ كه‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ در كليه‌ شؤون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ كشور اصل‌ و پايه‌ و مبنا قرار گرفته‌ است‌. بنابراين‌ نبايد فراموش‌ كرد كه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حقيقتاً انقلاب‌ فرهنگي‌ است‌ و اگر نگوييم‌ همه‌ اختيارات‌ و امكانات‌، قدر مسلم‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ بيشترين‌ و مهمترين‌ و عمده‌ترين‌ تلاشها و توانمنديها بايد براي‌ تكامل‌ و توسعه‌ و تحرك‌ فرهنگي‌ در همه‌ شؤون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ به‌ بهترين‌ نحو صرف‌ شود. اگر در قول‌ و قرار شفاهي‌ و كتبي‌، نود درصد راه‌حلها ودرمانها را فرهنگي‌ دانسته‌ و ده‌ درصد آن‌ را غيرفرهنگي‌ بدانيم‌، اما عملاً اين‌ نسبت‌ را معكوس‌ كرده‌، ده‌ درصد امكانات‌ و تواناييها را به‌ فرهنگ‌، و نود درصد آن‌ را به‌ امور ديگر متوجه‌ سازيم‌، در چنين‌ حالتي‌ از سياست‌ فرهنگي‌ چندان‌ نصيبي‌ نخواهيم‌ برد. سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ متخذ از جهان‌ بيني‌ و انسان‌ شناسي‌ اسلامي‌ است‌ و مبتني‌ بر مباني‌ و مفاهيمي‌ از اين‌ قبيل‌ است‌.

- حاكم‌ بودن‌ بينش‌ توحيدي‌ بر تمامي‌ شؤون‌ و عرصه‌هاي‌ حيات‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و نقش‌ و تأثير بنيادي‌ اعتقاد به‌ اصول‌ و فروع‌ ديانت‌ مانند وحي‌، نبوت‌، امامت‌، عدالت‌، معاد، تبري‌ و تولي‌ در جامعه‌ اسلامي‌.

- جاودانگي‌ وجود انسان‌ و كرامت‌ و شرافت‌ ذاتي‌ او به‌ عنوان‌ خليفة‌الله و امانتدار خداوند، صاحب‌ اراده‌ و اختيار، داراي‌ قدرت‌ تعقل‌ و انتخاب‌ در جريان‌ سرنوشت‌ و نيز نقش‌ عقل‌ و تجربه‌ در استمرار حركت‌ تكاملي‌ وي‌.

- برخورداري‌ انسان‌ از فطرت‌ الهي‌ كه‌ ريشه‌ و منشأ رشد و خير و صلاح‌ او است‌.

- همانندي‌ و برابري‌ انسانها در آفرينش‌ و عدم‌ تمايز بين‌ رنگها و نژادها و صنوف‌ ديگر انساني‌ و جهان‌ شمول‌ بودن‌ پيام‌ اسلام‌ و دعوت‌ انسانها به‌ همكاري‌ و تعاون‌ همگاني‌ در انجام‌ كارهاي‌ نيك‌ و انساني‌ .

- سرشت‌ مادي‌ و معنوي‌ بشرو قابليت‌ رشد و شكوفايي‌ وي‌ در همه‌ وجوه‌ و زمينه‌هاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌، مادي‌ و معنوي‌، جسمي‌ و روحي‌، عقلي‌ و عاطفي‌ و ملازمه‌ اين‌ وجود با يكديگر.

- خيرخواهي‌،كمال‌جويي‌،آرمان‌خواهي‌،ظرفيت علمي‌ نامحدود و كشش‌ فطري‌انسان‌به‌سوي‌علم‌ودانايي‌،جمال‌ و زيبايي‌، تقدس‌ و پرستش‌ و خير اخلاقي‌.

- زايندگي‌ و قدرت‌ ايمان‌ در خلق‌ ارزشهاي‌ معنوي‌ و فضايل‌ اخلاقي‌ و ايجاد روحيه‌ استقلال‌، حريت‌، عزت‌ نفس‌ و تحكيم‌ مناسبات‌ انساني‌ در جامعه‌.

- تربيت‌پذيري‌ آدمي‌ و به‌ فعليت‌ درآمدن‌ استعدادها و خلاقيتهاي‌ وي‌ در طريق‌ پي‌ريزي‌ بناي‌ جامعه‌اي‌ موحد، عدالت‌ خواه‌، دانش‌ طلب‌، متكي‌ بر جهاد و اجتهاد، متصف‌ به‌ اعتدال‌ و واقع‌بيني‌ و نيز بهره‌مند از مباحثات‌ و مبادلات‌ فكري‌، نقاديها و تحقيقات‌ علمي‌ ، عبرت‌آموزيها و تجربه‌اندوزيهاي‌ تاريخي‌.

- اصالت‌ ارزشهاي‌ معنوي‌ و فضايل‌ اخلاقي‌ در جامعه‌ اسلامي‌ و جايگاه‌ والاي‌ تقوي‌، علم‌ وجهاد در تعيين‌ مرتبه‌ كرامت‌ و فضيلت‌ انسانها.

- تأثيرپذيري‌ انسان‌ از عوامل‌ مثبت‌ و منفي‌ محيط‌ اجتماعي‌ و آفات‌ و موانع‌ فرهنگي‌ آن‌ و مسؤوليت‌ نظام‌ اسلامي‌ در سالم‌سازي‌ محيط‌، تحقق‌ قسط‌ و عدل‌، تأمين‌ حق‌ مشاركت‌ مردم‌ در همه‌ امور با توجه‌ به‌ لزوم‌ زدودن‌ علل‌ و عوامل‌ زمينه‌ساز كفر و نفاق‌، فقر و فساد، ظلم‌ و استبداد، سلطه‌ و استكبار.

 

 انديشه‌ها و ديدگاهها و فتاوي‌ حضرت‌ امام‌خميني‌ (رضوان‌الله تعالي‌ عليه‌)

 

 به‌ عنوان‌ بهترين‌ شاخص‌ و معرف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌(ص‌) و تمييز آن‌ از انواع‌ و اشكال‌ مختلف‌ اسلام‌ نمايي‌ در داخل‌ و خارج‌ كشور، بر سياست‌ فرهنگي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ حاكم‌ است‌.

 دايره‌ معاني‌ و مصاديق‌ كلماتي‌ كه‌ در متن‌ مصوبه‌ سياست‌ فرهنگي‌ به‌ كار رفته‌ محدود به‌ حدودي‌ است‌ كه‌ از مباني‌ اسلامي‌ و ديني‌ مجسم‌ در خط‌ فكري‌ و فقهي‌ امام‌ و وصاياي‌ گرانقدر الهي‌ سياسي‌ ايشان‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد. بنابراين‌ اگر در سلسله‌ كلمات‌ و جملات‌ اين‌ متن‌،متشابهات‌ و مبهماتي‌ باشد، محكماتي‌ نيز هست‌ كه‌ ارجاع‌ آن‌ به‌ اين‌، گره‌گشاي‌ مشكل‌ خواهد بود. انديشه‌ها و ديدگاههاي‌ امام‌ در عرصه‌هاي‌ عرفاني‌، فرهنگي‌ و هنري‌ همانند عرصه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌، راهنما و راهگشاست‌ و بر سياست‌ فرهنگي‌ و هنري‌ كشور پرتوافكن‌ خواهد بود. آنچه‌ امام‌ درباره‌ انواع‌ موسيقي‌، فيلم‌، سريال‌، ورزش‌ و امور ديگري‌ از اين‌ قبيل‌ فرموده‌اند، تابلو راهنما است‌.

 

 كلام‌ و پيام‌ آن‌ بزرگ‌ مرد در باب‌ فكر و فرهنگ‌ بر صحيفه‌ دلها و كتيبه‌ جانها نقش‌ شده‌است‌:

 « فرهنگ‌ مبدأ همه‌ خوشبختيها و بدبختيهاي‌ يك‌ ملت‌ است ‌» خروج‌ از فرهنگ‌ بدآموز غربي‌ و نفوذ و جايگزين‌ شدن‌ فرهنگ‌ آموزنده‌ اسلامي‌، ملي‌ و انقلاب‌ فرهنگي‌ در تمام‌ زمينه‌ها در سطح‌ كشور آنچنان‌ محتاج‌ تلاش‌ و كوشش‌ است‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ ساليان‌ دراز بايد زحمت‌ كشيد «خطر تحجرگرايان‌ و مقدس‌ نماهاي‌ احمق‌ ...كم‌ نيست‌» در جمهوري‌ اسلامي‌ جز در مواردي‌ كه‌ اسلام‌ و حيثيت‌ نظام‌ در خطر باشد آن‌ هم‌ با تشخيص‌ موضوع‌ از طرف‌ كارشناسان‌ دانا هيچ‌ كس‌ نمي‌تواند رأي‌ خود را بر ديگري‌ تحميل‌ كند «... ما اگر توانستيم‌ نظامي‌ بر پايه‌هاي‌ نه‌ شرقي‌ و نه‌ غربي‌ واقعي‌ و اسلام‌ پاك‌ منزه‌ از ريا و خدعه‌ و فريب‌ را معرفي‌ نماييم‌ انقلاب‌ پيروز شده‌ است‌. راه‌ اصلاح‌ يك‌ مملكت‌، فرهنگ‌ آن‌ مملكت‌ است‌. اصلاح‌ بايد از فرهنگ‌ شروع‌ شود. اميدواريم‌ بشر به‌ رشدي‌ برسد كه‌ مسلسلها را به‌ قلم‌ تبديل‌ كند. آنقدري‌ كه‌ قلم‌ و بيان‌ در خدمت‌ بشر بوده‌ است‌ مسلسلها نبوده‌اند... اسلام‌ هم‌ كه‌ امر فرموده‌ است‌ جهاد بكنند ... اساس‌ بر اين‌ است‌ كه‌ دفاع‌ از حق‌ بكنند و حق‌ را وعلم‌ را جانشين‌ مسلسل‌ بكنند. تبليغات‌ كه‌ همان‌ شناساندن‌ خوبيها و تشويق‌ به‌ انجام‌ آن‌ و ترسيم‌ بديها ونشان‌ دادن‌ راه‌ گريز و منع‌ از آن‌ از اصول‌ بسيار مهم‌ اسلام‌ عزيز است‌. چهارچوب‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ (ص‌) كه‌ در ترسيم‌ قهر و خشم‌ و كينه‌ مقدس‌ و انقلابي‌ عليه‌ سرمايه‌داري‌ غرب‌ و كمونيزم‌ متجاوز شرق‌ است‌ و نيز راه‌ مبارزه‌ عليه‌ ريا و حيله‌ و خدعه‌ رابه‌ مردم‌ و به‌ خصوص‌ جوانان‌ سلحشورمان‌ نشان‌ دهيد اين‌ مسأله‌ كه‌ نظام‌ در اهداف‌ خود جدي‌ است‌ و در صورت‌ به‌ خطر افتادن‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ با هركس‌ در هر موقعيت‌ قاطعانه‌ برخورد مي‌نمايد بايد به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ خدشه‌ناپذير براي‌ تمامي‌ دست‌اندركاران‌ و مردم‌ تبليغ‌ گردد».

 - قانون‌ اساسي‌ به‌ عنوان‌ مظهري‌ ديگر از بينش‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ و جلوه‌اي‌ ديگر از افكار و انديشه‌هاي‌ امام‌ ورهبر، الهام‌ بخش‌ و استحكام‌ بخش‌ سياست‌ فرهنگي‌ است‌. مفاد قانون‌ اساسي‌ خصوصاً آنچه‌ در اصول‌ دوم‌ و همچنين‌ هفتم‌ تا سي‌ام‌ در باب‌ فرهنگ‌ و لوازم‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ آن‌ آمده‌ است‌. و به‌ عبارت‌ ديگر رهنمودهايي‌ كه‌ درباره‌ مسايل‌ و موضوعاتي‌ از قبيل‌ فضايل‌ اخلاقي‌، كرامت‌ انساني‌، آزادي‌، استقلال‌، تجارب‌ بشري‌، تتبع‌ و ابتكار، آگاهيهاي‌ عمومي‌، مشاركت‌ مردمي‌، امر به‌ معروف‌ و نهي‌از منكر و نظاير آن‌ ذكر شده‌است‌، بر سياست‌ فرهنگي‌ كشور حاكم‌ بوده‌ و خواهد بود.

 - « سياست ‌» فرهنگي‌ به‌ معناي‌ عام‌ و عرفي‌ آن‌ مجموعه‌اي‌ از اهداف‌، مباني‌، اصول‌، اولويتها و خط‌ مشي‌ اجرايي‌ را شامل‌ مي‌شود، هر چند به‌ معناي‌ خاص‌ فقط‌ قسمت‌ اخير را به‌ ذهن‌ متبادر مي‌سازد.

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
امام رضا

The Islamic Schools

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

سايت امام خميني(رہ)

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

دكتر حسن روحانی رييس جمهور

کتابخانه دیحیتال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بنیاد سعدی  (آموزش زبان فارسی درجهان) Saadi Foundation

سازمان ايران گردي وجهان گردي ايران

سايت شهيد مطهري

ايرانيان خارج از کشور

IRIB

IRNA

دانشگاه کراچي

Hamdard University Karachi

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

دانشگاہ المصطفی
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 2715
Visitorsofday : 130
Visitorsofpage : 750419
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 2.0313

صفحه اصلی|ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت