پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ فارسي|English|اردو
 
صفحه اصلی|ايران|آلبوم تصاوير ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
Title
iran
آخرین مجرد
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
NewsletterSignup
نام :   
ایمیل :   

اهداف‌ كلي‌ فرهنگي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و نيز اهدافي‌ كه‌ غرض‌ و غايت‌ تدوين‌ اين‌ مجموعه‌ را تحت‌ عنوان‌ سياست‌ فرهنگي‌ مي‌سازد به‌ شرح‌ ذيل‌ مي باشد:

 

الف :اهداف‌ فرهنگي‌

ب : اهداف‌ سياست‌ فرهنگي‌

ج : اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌

د : منبهات‌ در سياست‌ فرهنگي

ه : ‌خط‌ مشي‌ فرهنگي‌

 

الف‌ - اهداف‌ فرهنگي‌

 1. رشد وتعالي‌فرهنگ ‌اسلامي ‌انساني ‌وبسط ‌پيام ‌وفرهنگ ‌انقلاب ‌اسلامي ‌در جامعه‌  و جهان
 2.  استقلال‌ فرهنگي‌ و زوال‌ مظاهر منحط‌ و مباني‌ نادرست‌ فرهنگهاي‌ بيگانه‌ و پيراسته‌ شدن‌ جامعه‌ از آداب‌ و رسوم‌ منحرف‌ و خرافات‌.
 3. به‌ كمال‌ رسيدن‌ قواي‌ خلاقه‌ و شايسته‌ وجود آدمي‌ در همه‌ شؤون‌ و به‌ فعاليت‌ درآمدن‌ استعدادات‌ خداداده‌ و استحصال‌ دفائن‌ عقول‌ و ذخاير وجودي‌ انسان‌.
 4. آراسته‌ شدن‌ به‌ فضايل‌ اخلاقي‌ و صفات‌ خدايي‌ در مسير وصول‌ به‌ مقام‌ انسان‌ متعالي.
 5. تحقق‌ كامل‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ درجهت‌ استقرار ارزشهاي‌ مورد نظر اسلام‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ در زندگي‌ جمعي‌ و فردي‌ و نگاهباني‌ از آنها و استمرار حركت‌ فرهنگي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ جامعه‌ مطلوب‌.
 6.  درك‌ مقتضيات‌ و تحولات‌ زمان‌ و نقد و تنقيح‌ دستاوردهاي‌ فرهنگي‌ جوامع‌ بشري‌ و استفاده‌ از نتايج‌ قابل‌ انطباق‌ با اصول‌ و ارزشهاي‌ اسلامي‌.

ب‌ - اهداف‌ سياست‌ فرهنگي‌

 1. تعيين‌ و تدوين‌ اصول‌ راهنما و اولويتهاي‌ لازم‌الرعايه‌ در حركت‌ فرهنگي‌ كشور و رسميت‌ دادن‌ به‌ آن‌، با الهام‌ از آرمانها و اعتقادات‌، با توجه‌ به‌ ظرفيتها و واقعيات‌ و با بهره‌گيري‌ از تجربيات‌ داخلي‌ و جهاني‌ و امكانات‌ و ابزارهاي‌ مختلف‌ و مناسب‌.
 2.  ايجاد وحدت‌ رويه‌ و هماهنگي‌ فرهنگي‌ در ميان‌ دستگاههاي‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و بسيج‌ امكانات‌، تلاشها و برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ در جهت‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ وهدايت‌ تلاشها و نيازهاي‌ موجود.
 3.  تكيه‌ و تأكيد بر آرمانها و ارزشهاي‌ معنوي‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ و حفظ‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ بسيجي‌ و تقويت‌ روحيه‌ ايثار و فداكاري‌ در راه‌ ارزشهاي‌ مقدس‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ لزوم‌ درك‌ مقتضيات‌ و تحولات‌ زمان‌ و همچنين‌ تقويت‌ نقاط‌ قوت‌ و رفع‌ نقاط‌ ضعف‌ و مهيا شدن‌ براي‌ مواجهه‌ صحيح‌ و همه‌ جانبه‌ با ضرورتها و تحولات‌.
 4.  تمهيد و تدارك‌ لازم‌ در جهت‌ همسويي‌ و عدم‌ مغايرت‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و غيرفرهنگي‌ اما داراي‌ نتايج‌ فرهنگي‌، با سياست‌ فرهنگي‌ كشور.
 5. تسهيل‌ و تقويت‌ امور برنامه‌ريزي‌، نظارت‌ وارزيابي‌ فرهنگي‌ درعين‌ حمايت‌ از تعدد، تنوع‌ و آزادي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ مردمي‌، مبادله‌ و مرابطه‌ فرهنگي‌ ميان‌ بخشهاي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ در جهت‌ افزايش‌ تحرك‌، جهاد و اجتهاد فرهنگي‌، ارتقاء دانش‌ و آگاهي‌ عمومي‌ و اعتلاي‌ روحيه‌ تتبع‌، تحقيق‌ و ابتكار.

ج‌ - اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌

 1. بازشناسي‌ و ارزيابي‌ مواريث‌ وسنن‌ تاريخي‌ و ملي‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ ديني‌، علمي‌، ادبي‌ و هنري‌ و فرهنگ‌ عمومي‌، و نگاهباني‌ از مآثر و مواريث‌ اسلامي‌ و ملي‌ و حفظ‌ واحياء دستاوردهاي‌ مثبت‌ و ارزشمند تمدن‌ اسلام‌ در ايران‌.
 2. شناخت‌ جامع‌ فرهنگ‌ و مدنيت‌ اسلام‌ و ايران‌ و ترويج‌ اخلاق‌ و معارف‌ اسلامي‌ و معرفي‌ شخصيتها و عظمتهاي‌ تاريخ‌ اسلام‌ وايران‌.
 3. ارتباط‌ فعال‌ با كشورها و ملتهاو تحكيم‌ پيوند مودت‌ وتقويت‌ همبستگي‌ با مسلمانان‌ و ملل‌ ديگر جهان‌.
 4.  شناخت‌ فرهنگ‌ و تجربه‌هاي‌ بشري‌ و استفاده‌ از دستاوردهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ جهاني‌ با بهره‌گيري‌ از كليه‌ روشها و ابزارهاي‌ مفيد و مناسب‌.
 5. تحكيم‌ وحدت‌ ملي‌ و ديني‌ با توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و تلاش‌ در جهت‌ حذف‌ موانع‌ وحدت‌.
 6. تلاش‌ مستمر در جهت‌ رشد علمي‌، فرهنگي‌ و فني‌ جامعه‌ و فراگير شدن‌ امر سوادو تعليم‌ وتربيت‌.
 7. اهتمام‌ به‌ امر زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ و تقويت‌ وترويج‌ و گسترش‌ آن‌.
 8. بسط‌ زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ شكوفايي‌ استعدادها و خلاقيتها و حمايت‌ از ابتكارات‌ و ابداعات‌.
 9. پاسداري‌ از حريت‌ و امنيت‌ انسان‌ در عرصه‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي‌، سياسي‌، قضايي‌ و اقتصادي‌.
 10. فراهم‌ ساختن‌ شرايط‌ و امكانات‌ كافي‌ براي‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ و بهره‌گيري‌ از نتايج‌ آن‌ در همه‌ زمينه‌ها.
 11. تقويت‌ تفكر و تعقل‌ و قدرت‌ نقادي‌ و انتخاب‌ در عرصه‌ تلاقي‌ و تعارض‌ افكار.
 12. مقابله‌ با خرافات‌ و موهومات‌، جمودو تحجرفكري‌، مقدس‌مآبي‌ و ظاهرگرايي‌ و مقابله‌ با افراط‌ در تجددطلبي‌ و خودباختگي‌ در برابر بيگانگان‌ تحت‌ شعار واقع‌گرايي‌.
 13. ترويج‌ روحيه‌ قيام‌ به‌ قسط‌ و عدالت‌ اجتماعي‌.
 14. ارزش‌ دادن‌ به‌ كار و اهميت‌ بخشيدن‌ به‌ تلاش‌ و كوشش‌ در جهت‌ استقلال‌ و خوداتكايي‌ در عين‌ التزام‌ به‌ كفاف‌، قناعت‌ و مبارزه‌ با روحيه‌ اتراف‌، اسراف‌ و تبذير.
 15. پرورش‌ روح‌ و جسم‌ با اهتمام‌ همه‌ جانبه‌ به‌ امر ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ضرورت‌ مهم‌ اجتماعي‌.
 16. تقويت‌ و احياء و معرفي‌ هنر اصيل‌ و سازنده‌ در تمامي‌ عرصه‌ها و زمينه‌هاي‌ سازگار با روح‌ تعاليم‌ اسلامي‌.
 17. اهتمام‌ و اقدام‌ همه‌ جانبه‌ به‌ منظور شناخت‌ نيروها و نيازها ومقتضيات‌ جسمي‌ و روحي‌ نسل‌ جوان‌ كشور و فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ مناسب‌ و مساعد براي‌تكامل‌ و تعالي‌ شخصيت‌ علمي‌ و عقيدتي‌ جوانان‌ ومسؤوليت‌پذيري‌ و حضور مستقيم‌ومشاركت‌هرچه‌بيشترآنان‌ در عرصه‌هاي‌مختلف‌حيات‌فردي‌ و اجتماعي‌.
 18. تقويت‌ شخصيت‌ و جايگاه‌ واقعي‌ زن‌ مسلمان‌ به‌ عنوان‌ مادر و ترويج‌ وفراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ و رسالت‌ اساسي‌ خود به‌ عنوان‌ «مربي‌ نسل‌ آينده‌» و اهتمام‌ به‌ مشاركت‌ فعال‌ زنان‌ در امور اجتماعي‌، فرهنگي‌، هنري‌ و سياسي‌ و مبارزه‌ با بينشها و اعتقادات‌ نادرست‌ دراين‌ زمينه‌.
 19. گسترش‌ زمينه‌ مشاركت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگي‌، هنري‌، علمي‌ و اجتماعي‌ و همچنين‌ حمايت‌ از فعاليتها و اقدامات‌ غيردولتي‌ به‌ منظور همگاني‌ شدن‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ امور فرهنگي‌ با نظارت‌ دولت‌.
 20. تخاذ سياستهاي‌ ايجابي‌ و مثبت‌ در امور فرهنگي‌، هنري‌ و اجتماعي‌ و ايجاد مصونيت‌ براي‌ افراد و جامعه‌، و اهتمام‌ به‌ جاذبه‌ و رحمت‌ و جامع‌نگري‌ و دورانديشي‌ و شور و مشورت‌ و پرهيز از خشونت‌ و شتابزدگي‌ و يكسونگري‌ و استبداد رأي‌.
 21. آموزش‌ وتشويق‌ تقويت‌ روح‌ اجتماعي‌ و مقدم‌ داشتن‌ مصالح‌ جمعي‌ بر منافع‌ فردي‌، احترام‌ گذاشتن‌ به‌ قانون‌ و نظم‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عادت‌ و سنت‌ اجتماعي‌ و پيشقدم‌ بودن‌ دولت‌ در دفاع‌ از حرمت‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌.
 22. تلاش‌ براي‌ شناخت‌ و معرفي‌ اركان‌ هويت‌ اصيل‌ ديني‌ و ملي‌ به‌ منظور اين‌ هويت‌ و همچنين‌ به‌ منظور استحكام‌ و استمرار استقلال‌ فرهنگي‌.
 23. گسترش‌ روحيه‌ نقد و انتقادپذيري‌ و حمايت‌ از حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ براي‌ دعوت‌ به‌ خير و همگاني‌ شدن‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر بر مبناي‌ حكمت‌، موعظه‌ حسنه‌، شرح‌ صدر و جدال‌ به‌ آنچه‌ احسن‌ است‌.
 24. توسعه‌ و اعتلاي‌ تبليغات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ به‌ نحومناسب‌ به‌ منظور ترويج‌ و تحكيم‌ فضايل‌ اخلاقي‌.
 25. توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و هنر روستا به‌ منظور بالابردن‌ سطح‌ فرهنگي‌ در روستاها و همچنين‌ تقويت‌ خلاقيتهاي‌ اصيل‌ و با ارزش‌ روستايي‌ و عشايري‌.

 

د - منبهات‌ در سياست‌ فرهنگي‌

 1. تلقي‌ نادرست‌ از زهد و ترك‌ دنيا به‌ صورتي‌ كه‌ مغاير با تحرك‌ و رشد و آينده ‌نگري‌ و پيشرفت‌ اجتماعي‌ باشد.
 2. بي‌اعتنايي‌ به‌ نظم‌ عمومي‌ و بدبيني‌ تاريخي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ وجود داشته‌ است‌.
 3. تصور مغايربودن‌ شريعت‌ اسلامي‌ با هر گونه‌ نوآوري‌ و مباينت‌ داشتن‌ تقوا و تعهد با تخصص‌.
 4. مخفي‌ شدن‌ فساد عقيده‌ و اخلاق‌.
 5. گرايش‌ به‌ راه‌حلهاي‌ شتابزده‌ و خشونت‌آميز در مورد مشكلات‌ اجتماعي‌ و معضلاتي‌ كه‌ نيازمند به‌ تحقيق‌ و تدبير است‌.
 6. تشبث‌ به‌ شرع‌ براي‌ فرار از قانون‌ و بالعكس.
 7. توجيه‌ تخلف‌ از نظم‌ اجتماعي‌ به‌ بهانه‌ عدم‌ سوءنيت‌.
 8. خودداري‌ از قدرشناسي‌ اجتماعي‌ به‌ بهانه‌ پاداش‌ اجتماعي‌ و توقع‌ ايثار.
 9. عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ مراتب‌ خصايل‌ مختلف‌ انسانها و خوب‌ يا بد دانستن‌ آنان‌ به‌طور مطلق‌.
 10. عدم‌ توجه‌ به‌ نقش‌ عوامل‌ و مسايل‌ اجتماعي‌، سياسي‌، اقتصادي‌ و محيطي‌ در اصلاح‌ جامعه‌ و اكتفا كردن‌ به‌ وعظ‌ ونصيحت‌ در هدايت‌ و تربيت‌ ديني‌ و اجتماعي‌.
 11. مدون‌ نبودن‌ فلسفه‌ سياسي‌ و نظريه‌ مديريت‌ در جامعه‌ با وجود مبادي‌ و مواد اوليه‌ لازم‌ در منابع‌ فقه‌ اسلامي‌.
 12. برداشت‌ نادرست‌ از بعضي‌ مفاهيم‌ ديني‌.
 13. تحت‌ الشعاع‌ قرار گرفتن‌ حق‌ در مقابل‌ شخصيت‌.
 14. رواج‌ بعضي‌ خرافات‌ در پوشش‌ سنن‌ قومي‌ يا عقايد ديني‌.
 15. نقد ظاهري‌ سنتهاي‌ خودي‌ با تمسك‌ به‌ ظواهر، سنتها و افكار بيگانه‌.
 16. رياكاري‌، نفاق‌، تملق‌ و خطر گسترش‌ آن‌ به‌صورت‌ اخلاق‌ اجتماعي‌.
 17. پرده ‌دري‌، حرمت ‌شكني‌، قانون ‌شكني‌ و جوسازي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ وظيفه‌ ديني‌ يا حركت‌ انقلابي‌.
 18. سوءظن‌ به‌ مردم‌ و ميل‌ به‌ تجسس‌ در زندگي‌ شخصي‌ آنان‌ و تفسير نادرست‌ اعمال‌ آنها و متهم‌ كردن‌ آنان‌.
 19. بي‌اعتنايي‌ به‌ امور و ارزشهاي‌ ملي‌ در جامعه‌ و نيز بي‌حرمتي‌ به‌ فرهنگ‌ و سنن‌ اقوام‌ و ملل‌ ديگر.
 20. نهي‌ از منكر با توسل‌ به‌ منكرات‌ ديگر.
 21. بي‌توجهي‌ نسبت‌ به‌ ارزشهاي‌ معنوي‌، مباني‌ و مواضع‌ اصولي‌ وغفلت‌ از فريضه‌ ديني‌ - اجتماعي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر
 22. .كارخود را ملاك‌ خوب‌ و بد دانستن‌ و قوانين‌ را بنا بر رأي‌ خود تفسير و اجرا كردن‌ ودر مقابل‌ كسي‌ مسؤول‌ نبودن‌.
 23. غفلت‌ از سوابق‌ غربزدگي‌ و ريشه‌هاي‌ التقاط‌ و عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ حل‌ مسايل‌ عصر با رجوع‌ به‌ معارف‌ ديني‌ و مطرح‌ نبودن‌ شيوه‌هاي‌ درك‌ و فهم‌ فرهنگهاي‌ ديگر و طرق‌ ارتباط‌ با آنها.
 24. عوام‌ زدگي‌ و عوام‌ فريبي‌ با تكيه‌ بر باورها، عادات‌ و شيوه‌هاي‌ نادرست‌ رايج‌ درجامعه‌ به‌ نام‌ طرفداري‌ از محروم‌ يا دفاع‌ از ديانت‌.
 25. عدم‌ اهتمام‌ به‌ تعاطي‌ افكار و تبادل‌ آراء و تمسك‌ به‌ روشهاي‌ غيرمنطقي‌ در برخورد با افكار ديگران‌ و ترجيح‌ راه‌حلها و برخوردهاي‌ سلبي‌ در مواردغيرضروري‌.
 26. بازخواست‌ نكردن‌ از كساني‌ كه‌ قوانين‌ را بنا بر رأي‌ خود تفسيرو اجرا مي‌كنند

 

ه: خط‌ مشي‌ فرهنگي‌

       اولويتها و سياستهاي‌ كلي‌

 1. اولويت‌ دادن‌ به‌ «كودكان‌ و نوجوانان‌ و جوانان‌» در داخل‌ كشور.
 2. اولويت‌ دادن‌ به‌ «كشورها و مجامع‌ اسلامي‌» و «ايرانيان‌» در خارج‌ كشور.
 3. اهتمام‌ بيشتر به‌ «كشف‌ استعدادها و خلاقيتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌»، و آموزش‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌.
 4. حمايتهاي‌ معنوي‌ ومادي‌ از مراكز و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و تأمين‌ اجتماعي‌ ازباب‌ فرهنگ‌ و هنر و تشويق‌ آنان‌ به‌ آفرينشها و ابداعات‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
 5. اولويت‌ دادن‌ به‌ اعتلاي‌ مقام‌ زنان‌ در سطح‌ كشور با توجه‌ به‌ مكانت‌ والاي‌ زن‌ و نقش‌ اساسي‌ زن‌ مسلمان‌ در تحكيم‌ مباني‌ خانواده‌ و برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌ فرهنگي‌، علمي‌ و هنري‌.
 6. يجاد زمينه‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهره‌گيري‌ مطلوب‌ و متعادل‌ فرهنگي‌ وهنري‌ از اوقات‌ فراغت‌ و تفريح‌.
 7. افزايش‌ ظرفيتهاي‌ مراكز فرهنگي‌ با لحاظ‌ نمودن‌ رشد جمعيت‌ كشور.
 8. تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ و مشاركت‌ مردم‌ و هدايت‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ آنان‌ در جهت‌ تأمين‌ نيازهاي‌ بخش‌ فرهنگ‌ و هنرو ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌ و تضمين‌ حقوق‌ سرمايه‌گذاران‌.
 9. كمك‌ به‌ تأمين‌ مواد اوليه‌ و تقويت‌ صنايع‌ توليد مواد وملزومات‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
 10. سازماندهي‌ بازار و ترويج‌ محصولات‌ فرهنگي‌ وهنري‌ و اصلاح‌ شبكه‌هاي‌ توزيع‌.
 11. توجه‌ به‌ بازسازي‌، نوسازي‌، تجهيز و توسعه‌ ظرفيت‌ تأسيسات‌ و مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ موجود و استفاده‌ از تكنولوژي‌ جديد وارتباط‌ جمعي‌ و بهره‌برداري‌ حداكثر از آن‌.
 12. تمركز در سياست‌گذاري‌ ، عدم‌ تمركز در امور اجرايي‌ و هماهنگي‌ تشكيلات‌ و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
 13. تقويت‌ ظرفيتهاي‌ پژوهشي‌ و نظام‌ آماري‌ و اطلاعاتي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ و ارزشيابي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي.
 14. سازماندهي‌ و بهره‌برداري‌ مطلوب‌ از امكانات‌ و تأسيسات‌ فرهنگي‌ وهنري‌نهادهاي‌ دولتي‌ غيرفرهنگي‌ و جلوگيري‌ از دوباره‌كاريها در امور غير ضروري‌.
 15. تقويت‌ ارتباط‌ مناسب‌ و مكمل‌ ميان‌ بخش‌ فرهنگي‌ و بخش‌ آموزش‌ كشور، به‌ ويژه‌ در زمينه‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ و گسترش‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ در مراكز آموزشي .
 16. اختصاص‌ دادن‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از خدمات‌ و توليدات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و استفاده‌ از آن‌ دربازسازي‌ و توسعه‌ بخش‌ فرهنگ‌ و اطلاع‌ رساني‌.
 17. آموزش‌ مستمر نيروي‌ انساني‌ و مديران‌ شاغل‌ در بخش‌ فرهنگ‌.

 

      فرهنگ‌ و هنر

 1. تأسيس‌ مجتمع‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، سينمايي‌ و شبكه‌هاي‌ توزيع‌ و فروش‌ زنجيره‌اي‌ در سراسر كشور به‌ منظور عرضه‌ سريع‌ و ارزان‌ محصولات‌ و توليدات‌ فرهنگي‌ و هنري.
 2. ايجاد، تقويت‌ و تجهيز كتابخانه‌هاي‌ عمومي‌، سالن‌هاي‌ سينما، تالارهاي‌ نمايش‌، نگارخانه‌ها، موزه‌هاي‌ هنري‌به‌ تناسب‌ جمعيت‌.
 3. تقويت‌ و ايجاد مراكز و تأسيساتي‌ مانند هنرستانها، فيلم‌خانه‌هاي‌ ملي‌، لابراتوار و مراكز سينمايي‌ كشور، استوديوهاي‌ بزرگ‌ ضبط‌ موسيقي‌ ايراني‌، شهرك‌ سينمايي‌، فرهنگستان‌ علوم‌ (گروه‌ هنر) و شبكه‌ سراسري‌ خانه‌هاي‌ فرهنگ‌ وموزه‌.
 4. هدايت‌ و ترويج‌ و آموزش‌ عمومي‌ هنر و ادبيات‌، بويژه‌ هنرهاي‌ سنتي‌ ملي‌ و اسلامي‌ و برگزاري‌ جشنواره‌ها و مسابقات‌ منطقه‌اي‌ و سراسري‌ با اختصاص‌ جوايز و پاداشهاي‌ مناسب‌.
 5. كمك‌ به‌ افزايش‌ توليد سينمايي‌ و هنري‌ و نيز نمايش‌ فيلم‌ و اجراي‌ تئاتر در مراكز آموزشي‌ كارگري‌ و كارمندي‌ به‌ منظور همگاني‌ كردن‌ فرهنگ‌ و استفاده‌ از انواع‌ آموزشهاي‌ تخصصي‌ دولتي‌ وآزاد.
 6. كمك‌ به‌ ايجادكانونهاي‌ مخصوص‌ نويسندگان‌ و هنرمندان‌ و مترجمان‌ وروزنامه‌نگاران‌ و خبرنگاران‌ و تقويت‌ جريانها و تشكلهاي‌ متعهد.
 7. وضع‌ مقررات‌ لازم‌ براي‌ حمايت‌ قانوني‌ از آثار وتوليدات‌ فرهنگي‌، علمي‌ و هنري‌.
 8. كمك‌ به‌ توسعه‌ ارتباطات‌ سازنده‌ ميان‌ هنرمندان‌ و نويسندگان‌ و محققان‌ داخلي‌ و خارجي
 9. تشكيل‌ و تقويت‌ و تجهيز مراكز اطلاعات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ و مراكز حفظ‌ و تنظيم‌ اسناد، مدارك‌ و شناسنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ وهنري‌.
 10. ايجاد و تقويت‌ مجتمع‌هاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقات‌ كاربردي‌ در زمينه‌ها و بخشهاي‌ مختلف‌ فرهنگي
 11. پژوهش‌ در فرهنگ‌ عامه‌ و گويشهاي‌ مختلف‌ و جايگزين‌ كردن‌ لغات‌ واسامي‌ مناسب‌ فارسي‌.
 12. توسعه‌ و تقويت‌ كرسيهاي‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ در مراكز علمي‌ و دانشكده‌هاي‌ داخل‌ و خارج‌ از كشور و نيز تقويت‌ فرهنگستان‌ زبان‌ وادب‌ فارسي‌ و پاكسازي‌ اماكن‌ از واژه‌ها و اسامي‌ بيگانه‌.
 13.  ذكر تاريخ‌ هجري‌ در مورد حوادث‌ جهان‌ اسلام‌ و ايران‌ پس‌ از اسلام‌ و نيز در موارد ضرورت‌ ذكر تاريخ‌ ميلادي‌ تاريخ‌ هجري‌ در كنار آن‌ نيز آورده‌ شود.

       امكانات

 1. تعيين‌ جايگاه‌ مناسب‌ براي‌ بخش‌ فرهنگ‌ در نظام‌ بودجه‌ريزي‌ كشور و تخصيص‌ اعتبارات‌ به‌ نحوي‌ كه‌ ثبات‌ مالي‌ لازم‌ براي‌ برنامه‌ ريزي‌ درازمدت‌ فراهم‌ شود و فعاليتها و برنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ تابع‌ تغييرات‌ بودجه‌ جاري‌ كشورنباشد.
 2. استفاده‌ از امكانات‌ بانكها و صندوقهاي‌ قرض‌الحسنه‌ درجهت‌ تأمين‌ اجتماعي‌ نويسندگان‌، هنرمندان‌ و محققان‌ امور فرهنگي‌ و هنري‌ و اختصاص‌ صندوق‌ وام‌ و بيمه‌ ويژه‌.
 3.  برقراري‌ مقررات‌ لازم‌ به‌ منظور تخفيفها و معافيتهاي‌ ويژه‌ مالياتي‌ و گمركي‌ براي‌ همه‌ دست‌اندركاران‌ امور فرهنگي‌ و هنري‌ و استفاده‌ از خدمات‌ عمومي‌ و امكانات‌ اوليه‌ توسط‌ آنان‌ و توسعه‌ صادرات‌ آثار فرهنگي‌ و هنري‌ و ايجاد بازار آثار هنري‌ در داخل‌ و خارج‌ به‌ منظور بهره‌گيري‌ معنوي‌ و ايجاد منابع‌ درآمد.
 4. افزايش‌ امكانات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مناسب‌ در مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، انجمنها و دفاتر و مراكز فعاليتهاي‌ مذهبي‌ و تبليغي‌ به‌ معناي‌ اخص‌.
 5. حمايت‌ از فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ وهنري‌ مراكز مذهبي‌ و تبليغي‌ در جهت‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور و افزايش‌ ميزان‌ بهره‌گيري‌ مناسب‌ از ظرفيتها و امكانات‌ موجود آنها.
 6. اختصاص‌ بخشي‌ از تبليغات‌ شهري‌ براي‌ طرح‌ مسايل‌ و موضوعات‌ فرهنگ‌ عمومي‌ در مورد محيط‌ زيست‌، بهداشت‌، جمعيت‌، مهاجرت‌، توليد، نظم‌، قانون‌، مصرف‌ و نظاير آن‌.
 7. حمايت‌ از مطبوعات‌ و كمك‌ به‌ گسترش‌ و ارتقاء كمي‌ و كيفي‌ مطبوعات‌ و دستيابي‌ آنها به‌ شيوه‌هاي‌ مطلوب‌ و جامع‌ در انتشار اخبار و مطالب‌ و نظرات‌ منطقي‌ مختلف‌ با رعايت‌ استقلال‌ و آزادي‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ و نيز توسعه‌ و تقويت‌ فعاليت‌ آنها در داخل‌ و خارج‌ كشور.
 8. توسعه‌، تقويت‌ و تجهيز خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران
 9.  تأسيس‌ و تقويت‌ مركز آموزش‌ عالي‌ تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ لازم‌ براي‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، همچنين‌ تأسيس‌ و تقويت‌ نمايندگيهاي‌ مطبوعاتي‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ در خارج‌ كشور به‌ منظور بهره‌گيري‌ از تجربه‌ها و تحقيقات‌ داخلي‌ و خارجي‌ در عرصه‌ فعاليتهاي‌ خبري‌ و تبليغي‌.
 10. افزايش‌ پوشش‌ جمعيتي‌ و جغرافيايي‌ صدا و تصوير شبكه‌هاي‌ استاني‌، كشوري‌ و برون‌ مرزي‌ و نيز افزايش‌ و ارتقاء كمي‌ و كيفي‌ برنامه‌هاي‌ صداوسيما متناسب‌ با نيازهاي‌ تبليغي‌ و فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ ايران.
 11.  تقويت‌ واحد مركزي‌ خبر با بهره‌گيري‌ لازم‌ از دانش‌ فني‌ جديدو انتخاب‌ شيوه‌هاي‌ مؤثر و متنوع‌ تبليغاتي‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ و ارزشهاي‌ اسلامي‌ و انساني‌.

دانشگاه‌

 1. بهره‌گيري‌ از نظريات‌ و تجربه‌هاي‌ مسؤولان‌، دانشمندان‌، استادان‌ و دانشجويان‌ در زمينه‌ امور فرهنگي‌، هنري‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و جهت‌ دادن‌ به‌ پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي‌ دانشجويان‌ در زمينه‌ تحقيقات‌ و پژوهشهاي‌ فرهنگي‌ مورد نياز.

      تاريخ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و دفاع‌ مقدس‌

 1. جمع‌آوري‌ اسناد و آثار انقلاب‌ اسلامي‌ و تدوين‌ و تكميل‌ تاريخ‌ انقلاب‌.
 2. تأسيس‌ و تقويت‌ موزه‌هاي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ جنگ‌ در مركز و مناطق‌ كشور و ساختن‌ بناهاي‌ يادبود و حفظ‌ اسناد و آثار و نيز تدوين‌ و تكميل‌ تاريخ‌ دفاع‌ مقدس‌.

      زيارت‌ و سياحت

 1. توسعه‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ و توليد مواد فرهنگي‌ و هنري‌ لازم‌ براي‌ معرفي‌ مناطق‌ زيارتي‌ و سياحتي‌ ايران‌ و برنامه‌ريزي‌ در زمينه‌ جذب‌ مسافرين‌ خارجي‌ و سير و سفر داخلي‌ با افزايش‌ بهره‌وري‌ از امكانات‌ زيارتي‌ ، سياحتي‌ و تفريحي‌ كشور، با رعايت‌ قوانين‌ و ارزشهاي‌ مقدس‌ انقلاب‌ به‌ منظور شناسايي‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلام‌ وايران‌.

      روابط‌ خارجي‌

 1. ايجاد و تحكيم‌ ارتباط‌ ميان‌ فرهنگستانهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با ساير فرهنگستانها و گسترش‌ انجمنهاي‌ فرهنگي‌ در ارتباط‌ با ساير كشورها و تأسيس‌ و تقويت‌ مراكزي‌ مانند رايزني‌ فرهنگي‌، دانشگاه‌ بين‌الملل‌ اسلامي‌ و مركز تحقيقات‌ فرهنگي‌ بين‌الملل‌.
 2. استفاده‌ از مراكز علمي‌ و فرهنگي‌ غيررسمي‌ و فعال‌ در خارج‌ با بهره‌گيري‌ از تجارب‌ نمايندگيهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دركشورهاي‌ ديگر و تأمين‌ حضور فعال‌ و مؤثر جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در صحنه‌هاي‌ فرهنگي‌ جهان‌ به‌ خصوص‌ حج‌ و اماكن‌ مذهبي‌ وافزايش‌ توليدات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ براي‌ خارج‌ از كشور.
 3. ارسال‌ گروهها و مواد و امكانات‌ فرهنگي‌ وهنري‌ براي‌ نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ و تجهيز نمايندگيهاي‌ فرهنگي‌ ايران‌ در جهت‌ گسترش‌ و افزايش‌ حضور فرهنگي‌، هنري‌، تبليغي‌، خبري‌ و مطبوعاتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درصحنه‌ بين‌المللي‌.

       سازمانها و مراكز نظارت‌، اجرا و هماهنگي‌

 1. مسؤوليت‌ نظارت‌ و ايجاد هماهنگي‌ لازم‌ در اجراي‌ اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ بر عهده‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ تحت‌ رياست‌ رييس‌ جمهور انجام‌ مي‌گيرد.
 2. وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، آموزش‌ و پرورش‌، فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، وزارت‌ امور خارجه‌ و سازمانهاي‌ صداوسيما و تربيت‌ بدني‌، به‌ طور اخص‌ مجريان‌ سياست‌ فرهنگي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌باشند.

 

 

تبصره الف‌   :دستگاههاي‌ مزبور موظف‌اند هر شش‌ ماه‌ يك‌ بار گزارش‌ عملكرد خود را در اجراي‌ سياستهاي‌ فرهنگي‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ تسليم‌ كنند.

تبصره‌ ب‌ : سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سايردستگاههايي‌ كه‌ اجراي‌ سياست‌ فرهنگي‌ به‌ نحوي‌ با آنها ارتباط‌ پيدا مي‌كند يا منوط‌ به‌ پشتيباني‌ آنها است‌ موظف‌ به‌ همكاري‌ و ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ سياست‌ فرهنگي‌ نظام‌ مي‌باشند.

تبصره‌ ج‌ : مراكز و دستگاههاي‌ فرهنگي‌ وتبليغاتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از بودجه‌ دولتي‌ و امكانات‌ عمومي‌ استفاده‌ مي‌كنند موظف‌اند فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ خود را در چهارچوب‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور انجام‌ دهند.

 

جستجو
جستجوی پیشرفته جستجوی وب
banners
امام رضا

The Islamic Schools

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

سايت امام خميني(رہ)

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

دكتر حسن روحانی رييس جمهور

کتابخانه دیحیتال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بنیاد سعدی (آموزش زبان فارسی درجهان) Saadi Foundation

سازمان ايران گردي وجهان گردي ايران

سايت شهيد مطهري

ايرانيان خارج از کشور

IRIB

IRNA

دانشگاه کراچي

Hamdard University Karachi

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

دانشگاہ المصطفی
vote
نظرسنجي غير فعال مي باشد
UsersStats
Visitorsofpage: 5746
Visitorsofday : 125
Visitorsofpage : 750414
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 2.1406

صفحه اصلی|ايران|فارسي|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت